NGHIỆM THU, GẮN BIỂN, BÀN GIAO NHÀ “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN”

Sáng 04/12/2023, tại tổ dân phố số 1, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước sơn, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Nam tổ chức nghiệm thu, gắn biển và bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” năm 2023 cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Tiên Dung,  công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn.  Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028.