Y TẾ QUẢNG NAM THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ “VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG”, TRAO HUY HIỆU ĐẢNG, KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2023

Sáng ngày 02/02, Sở Y tế Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc Ngành tham dự Hội nghị trực tuyến đợt sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng”, Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02 và khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2023. 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến đợt sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng”, Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02 và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 tại điểm cầu CDC Quảng Nam

Tại buổi sinh hoạt chính trị, các đồng chí được ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; thành tựu đạt được về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm qua; thông tin, tuyên truyền kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng bộ tỉnh;… 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 3 Đảng bộ huyện và tương đương đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023; tặng Cờ và Bằng khen 20 tổ chức đảng 143 và đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019 - 2023).

Đợt sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, cụ thể của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Với đợt sinh hoạt chính trị lần này, một lần nữa chúng ta có đầy đủ nền tảng để khẳng định và tự tin khẳng định là chúng ta đang lựa chọn đúng con đường phát triển.Và từ đó, mỗi người ở từng vị trí công việc khác nhau, sẽ nỗ lực hơn, trách nhiệm hơn, vững vàng hơn và giữ tròn lời thế khi đứng vào hàng ngũ của Đảng. Để mỗi cá nhân sẽ cùng với Đảng lãnh đạo đất nước, dân tộc tiến lên tầm cao mới.

Tin liên quan

  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam