CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM 2 PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NAM

Sáng ngày 7/6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã trao quyết định bổ nhiệm 2 phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam. 

Tại đây, Bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đóc Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Trương Quang Bình (Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế) và ông Huỳnh Văn Mười (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam.

ông Trương Quang Bình và ông Huỳnh Văn Mười  nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ mới

 

Đảng ủy Sở Y tế tặng hoa chúc mừng

Tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận nỗ lực của ông Trương Quang Bình và ông Huỳnh Văn Mười trong thời gian qua, đồng thời, tin tưởng sau khi nhận nhiệm vụ mới, 2 phó giám đốc sẽ phấn đấu, phát huy hết kinh nghiệm chuyên môn cùng với tập thể Sở Y tế Quảng Nam tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân./. 

Tin liên quan