Thông báo thuốc giả

Cảnh báo các thuốc giả VIÊN HOÀN CỨNG NHỨC KHỚP TÊ BẠI HOÀN, VIÊN HOÀN CỨNG NHỨC KHỚP TÊ BẠI HOÀN GOLD, VIÊN HOÀN CỨNG VIÊM MŨI XOANG, VIÊN HOÀN CỨNG GAI CỐT HOÀN

Sở Y tế nhận được các Công văn số 1072/YDCT-QLD, 1073/YDCT-QLD, 1074/YDCT-QLD, 1075/YDCT-QLD, 1076/YDCT-QLD, 1077/YDCT-QLD, 1078/YDCTQLD ngày 27/6/2024 của Cục Quản lý Y Dược cổ truyền về việc thuốc giả.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Quảng Nam yêu cầu các cơ sở và người dân không buôn bán, sử dụng sản phẩm thuốc giả có tên: 

1. Các thuốc Viên hoàn cứng Nhức khớp TÊ BẠI HOÀN: trên nhãn có các thông tin Số đăng ký: VD-93312-13 do cơ sở Đông Nam Dược Đại An, Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội sản xuất; Số lô: Không có; có các ngày sản xuất NSX: 25/01/2024, NSX: 28/8/2022, NSX: 10/01/2024, NSX: 15/10/2021. 
2. Thuốc Viên hoàn cứng VIÊM MŨI XOANG: trên nhãn có thông tin Số lô: Không có; NSX: 19/2/2022, Hạn dùng: 19/2/2025; Số đăng ký: VD-93312-13 do cơ sở Đông Nam Dược Hải Thượng, Địa chỉ: 108 Hương Lộ 14, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh sản xuất.
3. Thuốc Viên hoàn cứng GAI CỐT HOÀN: trên nhãn có các thông tin Số lô: Không có; NSX: 05/4/2023, Hạn dùng: 05/4/2027; Số đăng ký: VD-93312-13 do cơ sở Đông Nam Dược Đại An, Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội sản xuất.
4. Thuốc Viên hoàn cứng NHỨC KHỚP TÊ BẠI HOÀN GOLD: trên nhãn có các thông tin Số lô: Không có; NSX: 16/3/2024, Hạn dùng: 16/3/2028; Số đăng ký: VD-93312-13 do cơ sở Đông Nam Dược Đại An, Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội sản xuất. 
(chi tiết tại các công văn đính kèm)

Tin liên quan

  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam