HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH SỐ 144 - QĐ/TW VÀ CHỈ THỊ SỐ 35 – CT/TW

         Sáng ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc. Tại các đơn vị Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có 12 điểm cầu được kết nối với hơn 330 đảng viên và cán bộ chủ chốt tham dự.

Toàn cảnh hội nghị tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam
Toàn cảnh hội nghị tại Bệnh viện Da Liễu