Công văn số 27/CV-BQLQKCBNN ngày 01/12/2023 của Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo về việc Thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thanh toán Chi hỗ trợ Quỹ khám chữa bệnh người nghèo

Ngày 01/12/2023, Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo ban hành Công văn số 27/CV-BQLQKCBNN với nội dung: Tạm dừng tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ chi hỗ trợ đến hết ngày 01/12/2023 cho đến khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam;

Thông báo số 19/TB-TTYT của TTYT Tây Giang về việc Yêu cầu Báo giá trang thiết bị.

Ngày 13/10/2023, Trung tâm y tế huyện Tây Giang ban hành công văn Yêu cầu Báo giá mua sắm trang thiết bị năm 2024.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH NĂM 2023

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Bệnh viện Đa khoa Miền núi Phía bắc Quảng Nam và Kế hoạch tuyển dụng vào làm viên chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Thông báo Công văn số 9097/QLD-CL ngày 17/8/2023 của Cục Quản Lý Dược V/v sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Tetracyclin TW3; Công văn số 9098/QLD-CL ngày 17/8/2023 ủa Cục Quản Lý Dược V/v sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Clorocid TW3.

Ngày 22/8/2023 Sở Y tế tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 2037/SYT-NVD và Công văn 2038/SYT-NVD công báo: 1. Công văn số 9097/QLD-CL ngày 17/8/2023 thông báo các sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Tetracyclin TW3 (Tetracyclin hydroclorid 250mg), SĐK: VD-28109-17, có quy cách đóng gói lọ 400 viên,nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3, ghi ngày sản xuất từ sau ngày 01/01/2021 đến nay là thuốc giả; 2. Công văn số 9098/QLD-CL ngày 17/8/2023 thông báo các sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg), SĐK: VD-25305-16, nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 có ghi ngày sản xuất từ sau ngày 15/9/2019 đến nay là thuốc giả. Sở Y tế thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc, người sử dụng thuốc không buôn bán, sử dụng các thuốc nêu trên.

THÔNG BÁO THU HỒI THUỐC VI PHẠM CHẤT LƯỢNG

Ngày 17/8/2023, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 9058/QLD-CL thông báo thu hồi toàn quốc thuốc Viên nang cứng H-Inzole, Số GĐKLH: VN-18555-14, Số lô: HT4-51, NSX: 18/10/2022, HD: 17/10/2024 do Công ty Lark Laboratories (India) Ltd India sản xuất, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây nhập khẩu.

THÔNG BÁO DỪNG CHI CÁC CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH

Ngày 31/7/2023, Sở Y tế Quảng Nam ban hành Công văn số 1809/SYT-TCHC về việc dừng chi các chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh quy định tại Quyết định số 2151/QĐ-UBND, kể từ ngày 01/01/2024.

Thông báo thư mời chào giá

Thông báo số 1487/SYT-NVD ngày 20/6/2023 về việc thư mời chào giá thuốc và vật tư.
  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam