DANH SÁCH CÁC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA, CHUYÊN KHOA TƯ NHÂN TẠI TỈNH QUẢNG NAM

DANH SÁCH CÁC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA, CHUYÊN KHOA TƯ NHÂN TẠI TỈNH QUẢNG NAM ĐÃ ĐƯỢC SYT TỈNH QUẢNG NAM CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Danh sách người hành nghề khám chữa bệnh (Cổng mới bắt đầu từ tháng 12 năm 2021)

Danh sách người hành nghề khám chữa bệnh (Cổng mới bắt đầu từ tháng 12 năm 2021)

Danh sách doanh nghiệp đăng ký tự thực hiện kháng nguyên vi rút Sars-Cov-2 định kỳ cho nhân viên

Danh sách doanh nghiệp đăng ký tự thực hiện kháng nguyên vi rút Sars-Cov-2 định kỳ cho nhân viên

Danh sách cơ sở KCB tư nhân tại tỉnh Quảng Nam được cấp phép

Danh sách cơ sở KCB tư nhân tại tỉnh Quảng Nam được cấp phép

Thông báo đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế

Thông báo đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế

Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Vể việc cấp mã cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vể việc cấp mã cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Danh sách người hành nghề KCB tại các cơ sở y tế tư nhân

Danh sách người hành nghề KCB tại các cơ sở y tế tư nhân
  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam