SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VNEID THAY THẾ CHO THẺ BHYT GIẤY KHI NGƯỜI DÂN ĐI KHÁM CHỮA BỆNH

1) SỬ DỤNG CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP: Đầu năm 2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 931/BYT-BH hướng dẫn triển khai thí điểm khám, chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp. Để thực hiện được điều này, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc thực hiện đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư, tích hợp thông tin về bảo hiểm y tế trong dữ liệu về CCCD. Hiện nay về cơ bản, người dân ở các địa phương đều có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chip thay cho thẻ BHYT để khám chữa bệnh BHYT. Vì vậy, nếu đã được cấp thẻ CCCD gắn chip, người bệnh chỉ cần mang theo Căn cước và không cần đem thẻ BHYT giấy đi cùng khi đến khám, chữa bệnh mà vẫn được giải quyết hưởng quyền lợi BHYT. Khi đi khám, chữa bệnh, người bệnh xuất trình CCCD gắn chip cho nhân viên y tế để họ quét mã QR code kiểm tra thông tin và làm thủ tục khám, chữa bệnh theo đúng quy trình. 2) SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VNEID Ngoài việc cho phép sử dụng CCCD gắn chip thay cho thẻ BHYT giấy, Công văn 931/BYT-BH, Bộ Y tế cũng đề cập đến việc cho phép sử dụng VNeID thay thế cho thẻ BHYT giấy khi người dân đi khám chữa bệnh. Để được tích hợp thông tin BHYT trên ứng dụng VNeID, người dân phải đăng ký đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Công an xã, phường, thị trấn hoặc Công an nơi cấp thẻ CCCD. Khi đi, người dân mang theo thẻ CCCD gắn chip và thẻ BHYT để phía công an cập nhật thông tin.

Ngày chuyển đổi số 10.10

"Ngày Chuyển đổi số quốc gia" là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam. Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thông báo triển khai chuẩn hóa mã số thuế cá nhân đáp ứng việc Chuyển đổi số Quốc gia theo Đề án 06

Ngày 22/5/2023, Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 640/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. Đồng thời, Việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế với mã số định danh cá nhân nhằm cụ thể hóa Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06); tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. (File đính kèm)

Hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Hiện nay, theo khoản 8, Điều 13 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP: Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.
  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam