Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Hiện nay, Bộ Y tế đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai bộ giải pháp công nghệ hỗ trợ người dân phòng, chống COVID-19 như: ncovi, tờ khai y tế, bluezone, covid-19,...người dân hãy cài đặt ứng dụng để được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe được tốt nhất trước làn sóng COVID-19 thứ 3 đang diễn ra tại Việt Nam, có nguy cơ lây nhiễm cao hơn rất nhiều so với lần trước đó.

Hội thảo “Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

Hội thảo “Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh (KCB): Quảng Nam cần nguồn lực lớn hơn

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành y tế gần như là điều bắt buộc để tiến tới xây dựng nền y tế thông minh. Tuy nhiên, nếu so sánh với bức tranh chung về ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng như trong ngành y tế toàn quốc, y tế Quảng Nam vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện.
  • Hướng dẫn cài đặt PC Covid