Thông báo chào giá trang thiết bị dùng chung

Ngày 29/11/2023, Sở Y tế Quảng Nam ban hành thông báo mời chào giá trang thiết bị dùng chung năm 2023.
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam
  • Phòng chống đau mắt đỏ