Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam công bố cơ sở y tế đáp ứng là cơ sở thực hành trong đào tạo

Ngày 23/8/2023, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 844/KSBT-KHNV về việc Công bố Cơ sở Y tế đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

DANH SÁCH CÁC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA, CHUYÊN KHOA TƯ NHÂN TẠI TỈNH QUẢNG NAM

DANH SÁCH CÁC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA, CHUYÊN KHOA TƯ NHÂN TẠI TỈNH QUẢNG NAM ĐÃ ĐƯỢC SYT TỈNH QUẢNG NAM CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Danh sách người hành nghề khám chữa bệnh (Cổng mới bắt đầu từ tháng 12 năm 2021)

Danh sách người hành nghề khám chữa bệnh (Cổng mới bắt đầu từ tháng 12 năm 2021)

Công bố cấp, cấp lại, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược năm 2021

Công bố cấp, cấp lại, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược năm 2021

Danh sách doanh nghiệp đăng ký tự thực hiện kháng nguyên vi rút Sars-Cov-2 định kỳ cho nhân viên

Danh sách doanh nghiệp đăng ký tự thực hiện kháng nguyên vi rút Sars-Cov-2 định kỳ cho nhân viên

Danh sách cơ sở KCB tư nhân tại tỉnh Quảng Nam được cấp phép

Danh sách cơ sở KCB tư nhân tại tỉnh Quảng Nam được cấp phép

Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện hoạt động dịch vụ thẩm mỹ

Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện hoạt động dịch vụ thẩm mỹ

Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm

Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm
  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam