Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1054 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
2159/SYT-NVD (V/v đăng tải thông tin công bố tuân thủ thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - Cơ sở tiêm chủng vắc xin dịch vụ Trà My.) 22/09/2022 Đang có hiệu lực
CBY/BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 22.9.2022 22/09/2022 Đang có hiệu lực
2133/SYT-NVD (đăng tải thông tin công bố tuân thủ thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. - Phòng khám đa khoa Bình An - Khu công nghiệp) 20/09/2022 Đang có hiệu lực
CBY/BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUẢNG NAM 19.9.2022 19/09/2022 Đang có hiệu lực
CBY/PK ĐA KHOA TÂM TÍNH 15.9.2022 15/09/2022 Đang có hiệu lực
CBY/TTYT TAM KỲ 15.9.2022 15/09/2022 Đang có hiệu lực
CBY/BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 14.9.2022 14/09/2022 Đang có hiệu lực
CBY/BỆNH VIỆN BÌNH AN 14.9.2022 14/09/2022 Đang có hiệu lực
2046/SYT-NVD ((VV đăng tải thông tin công bố tuân thủ thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - Phòng khám Đa khoa Khu vực Đông Quế Sơn. 13/09/2022 Đang có hiệu lực
CBY/TTYT QUÊ SƠN 13.9.2022 13/09/2022 Đang có hiệu lực
  • Hướng dẫn cài đặt PC Covid