Số ký hiệu CBY/PKĐK MINH THIỆN 17.11.202122222
Trích yếu Danh sách người hành nghề BV DDK Minh Thiện 17.11.2021
Lĩnh vực NVY_Danh sách hành nghề tư nhân
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Thông báo
Người ký
Ngày ban hành 17/11/2021
Ngày có hiệu lực 17/11/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Danh sách người hành nghề BV DDK Minh Thiện 17.11.2021
Số ký hiệu: CBY/PKĐK MINH THIỆN 17.11.202122222
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 17/11/2021
  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam