Số ký hiệu Tờ trình số 10/TTr-PKTM
Trích yếu Danh sách hành nghề khám chữa bệnh đa khoa Toàn Mỹ
Lĩnh vực NVY_Danh sách hành nghề tư nhân
Cơ quan ban hành Khác
Loại văn bản Thông báo
Người ký Huỳnh Văn Ngọc
Ngày ban hành 29/06/2022
Ngày có hiệu lực 27/06/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Danh sách hành nghề khám chữa bệnh đa khoa Toàn Mỹ
Số ký hiệu: Tờ trình số 10/TTr-PKTM
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 27/06/2022
  • Hướng dẫn cài đặt PC Covid