Số ký hiệu 2159/SYT-NVD (V/v đăng tải thông tin công bố tuân thủ thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - Cơ sở tiêm chủng vắc xin dịch vụ Trà My.)
Trích yếu V/v đăng tải thông tin công bố tuân thủ thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. (Cơ sở tiêm chủng vắc xin dịch vụ Trà My.)
Lĩnh vực Nghiệp Vụ Dược
Cơ quan ban hành Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Công văn
Người ký Huỳnh Thuận
Ngày ban hành 22/09/2022
Ngày có hiệu lực 22/09/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
V/v đăng tải thông tin công bố tuân thủ thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. (Cơ sở tiêm chủng vắc xin dịch vụ Trà My.)
Số ký hiệu: 2159/SYT-NVD (V/v đăng tải thông tin công bố tuân thủ thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - Cơ sở tiêm chủng vắc xin dịch vụ Trà My.)
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/09/2022

Văn bản liên quan