Số ký hiệu 2397/KH-SYT ngày 25/10/2022 - Kế hoạch Đánh giá việc đáp ứng “Thực hành tốt GPs” của các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc và các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh
Trích yếu Kế hoạch Đánh giá việc đáp ứng “Thực hành tốt GPs” của các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc và các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (28/10/2022 - 18/11/2022)
Lĩnh vực Nghiệp Vụ Dược
Cơ quan ban hành Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Huỳnh Thuận
Ngày ban hành 25/10/2022
Ngày có hiệu lực 25/10/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kế hoạch Đánh giá việc đáp ứng “Thực hành tốt GPs” của các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc và các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (28/10/2022 - 18/11/2022)
Số ký hiệu: 2397/KH-SYT ngày 25/10/2022 - Kế hoạch Đánh giá việc đáp ứng “Thực hành tốt GPs” của các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc và các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 25/10/2022

Văn bản liên quan