Số ký hiệu CBY/TTYT HUYỆN HIỆP ĐỨC 21.12.2022
Trích yếu DS NGƯỜI HÀNH NGHỀ TTYT HUYỆN HIỆP ĐỨC 21.12.2022
Lĩnh vực NVY_Danh sách hành nghề công lập
Cơ quan ban hành Tự công bố
Loại văn bản Thông báo
Người ký
Ngày ban hành 21/12/2022
Ngày có hiệu lực 21/12/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
DS NGƯỜI HÀNH NGHỀ TTYT HUYỆN HIỆP ĐỨC 21.12.2022
Số ký hiệu: CBY/TTYT HUYỆN HIỆP ĐỨC 21.12.2022
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/12/2022
  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam