Số ký hiệu 883/KH-SYT ngày 20/4/2023 (Đánh giá việc đáp ứng “Thực hành tốt GPP” của các cơ sở bán lẻ thuốc và cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (26/4/2023 - 10/5/2023)
Trích yếu Đánh giá việc đáp ứng “Thực hành tốt GPP” của các cơ sở bán lẻ thuốc và cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (26/4/2023 - 10/5/2023) Tam Kỳ, Núi Thành, Tây Giang, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Hiệp Đức
Lĩnh vực Nghiệp Vụ Dược
Cơ quan ban hành Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Huỳnh Thuận
Ngày ban hành 20/04/2023
Ngày có hiệu lực 20/04/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Đánh giá việc đáp ứng “Thực hành tốt GPP” của các cơ sở bán lẻ thuốc và cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (26/4/2023 - 10/5/2023) Tam Kỳ, Núi Thành, Tây Giang, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Hiệp Đức
Số ký hiệu: 883/KH-SYT ngày 20/4/2023 (Đánh giá việc đáp ứng “Thực hành tốt GPP” của các cơ sở bán lẻ thuốc và cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (26/4/2023 - 10/5/2023)
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/04/2023

Văn bản liên quan