Số ký hiệu 732/SYT-NVD (tuan thu GSP)
Trích yếu Đăng tải thông tin công bố tuân thủ thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - BV ĐKKV Miền núi phía Bắc Quảng Nam
Lĩnh vực Nghiệp Vụ Dược
Cơ quan ban hành Sở Y tế
Loại văn bản Công văn
Người ký Huỳnh Thuận
Ngày ban hành 09/04/2024
Ngày có hiệu lực 09/04/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Đăng tải thông tin công bố tuân thủ thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - BV ĐKKV Miền núi phía Bắc Quảng Nam
Số ký hiệu: 732/SYT-NVD (tuan thu GSP)
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 09/04/2024

Văn bản liên quan

    • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
    • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam