Số ký hiệu 550/QĐ-SYT (Thu hoi DKKD Duoc)
Trích yếu Về việc thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh Dược của Quầy thuốc Tâm Uyên, Tam Anh Nam, Núi Thành ( DSTH. Lê Thị Tuý Loan)
Lĩnh vực Nghiệp Vụ Dược
Cơ quan ban hành Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Huỳnh Thuận
Ngày ban hành 09/05/2024
Ngày có hiệu lực 09/05/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh Dược của Quầy thuốc Tâm Uyên, Tam Anh Nam, Núi Thành ( DSTH. Lê Thị Tuý Loan)
Số ký hiệu: 550/QĐ-SYT (Thu hoi DKKD Duoc)
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 09/05/2024

Văn bản liên quan

    • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
    • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam