Số ký hiệu 551/QD-SYT (Thu hoi DKKD Duoc)
Trích yếu Thu hồi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đối với cơ sở kinh doanh Dược trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau: Quầy thuốc Mỹ Liên 2; Thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; (DSTH. Trần Thị Ngọc Hân)
Lĩnh vực Nghiệp Vụ Dược
Cơ quan ban hành Sở Y tế
Loại văn bản Quyết định
Người ký Huỳnh Thuận
Ngày ban hành 09/05/2024
Ngày có hiệu lực 09/05/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thu hồi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đối với cơ sở kinh doanh Dược trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau: Quầy thuốc Mỹ Liên 2; Thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; (DSTH. Trần Thị Ngọc Hân)
Số ký hiệu: 551/QD-SYT (Thu hoi DKKD Duoc)
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 09/05/2024

Văn bản liên quan

    • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
    • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam