Số ký hiệu 1069 SYT-NVD (dinh chi luu hanh thu hoi MP)
Trích yếu Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Lĩnh vực Nghiệp Vụ Dược
Cơ quan ban hành Sở Y tế
Loại văn bản Công văn
Người ký Huỳnh Thuận
Ngày ban hành 13/05/2024
Ngày có hiệu lực 13/05/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Số ký hiệu: 1069 SYT-NVD (dinh chi luu hanh thu hoi MP)
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/05/2024

Văn bản liên quan

    • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
    • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam