Số ký hiệu 1088/KH-SYT (danh gia GPs, Hau Kiem)
Trích yếu KẾ HOẠCH Đánh giá việc đáp ứng “Thực hành tốt GPs” của cơ sở kinh doanh Dược, hậu kiểm các cơ sở thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) có hoạt động Dược không thuộc diện cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Nghiệp Vụ Dược
Cơ quan ban hành Sở Y tế
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Huỳnh Thuận
Ngày ban hành 14/05/2024
Ngày có hiệu lực 14/05/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
KẾ HOẠCH Đánh giá việc đáp ứng “Thực hành tốt GPs” của cơ sở kinh doanh Dược, hậu kiểm các cơ sở thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) có hoạt động Dược không thuộc diện cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 1088/KH-SYT (danh gia GPs, Hau Kiem)
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/05/2024

Văn bản liên quan

    • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
    • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam