Số ký hiệu CBY/BVDKKV MIEN NUI PHIA BAC QN
Trích yếu NHAN SU BVDKKV MIEN NUI PHIA BAC QN
Lĩnh vực NVY_Danh sách hành nghề công lập
Cơ quan ban hành Tự công bố
Loại văn bản Thông báo
Người ký
Ngày ban hành 21/05/2024
Ngày có hiệu lực 21/05/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
NHAN SU BVDKKV MIEN NUI PHIA BAC QN
Số ký hiệu: CBY/BVDKKV MIEN NUI PHIA BAC QN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/05/2024
  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam