Số ký hiệu CBY/BVDK TINH QUANG NAM
Trích yếu NHAN SU BVDK TINH QUANG NAM
Lĩnh vực NVY_Danh sách hành nghề công lập
Cơ quan ban hành Tự công bố
Loại văn bản Thông báo
Người ký
Ngày ban hành 30/05/2024
Ngày có hiệu lực 30/05/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
NHAN SU BVDK TINH QUANG NAM
Số ký hiệu: CBY/BVDK TINH QUANG NAM
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 30/05/2024
  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam