Số ký hiệu CBY/PKDK TAM TINH HIEP DUC
Trích yếu NHAN SU PKDK TAM TINH HIEP DUC
Lĩnh vực NVY_Danh sách hành nghề tư nhân
Cơ quan ban hành Tự công bố
Loại văn bản Thông báo
Người ký
Ngày ban hành 01/06/2024
Ngày có hiệu lực 01/06/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
NHAN SU PKDK TAM TINH HIEP DUC
Số ký hiệu: CBY/PKDK TAM TINH HIEP DUC
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/06/2024
  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam