Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 65 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Kế hoạch số 1991/KH-UBND ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh 05/04/2023 Đang có hiệu lực
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử 21/02/2023 Đang có hiệu lực
Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế 03/11/2022 Đang có hiệu lực
Công văn 1950/SNV-CCHC ngày 26/9/2022 về việc Phối hợp tuyên truyền khảo sát mức độ hài lòng năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 26/09/2022 Đang có hiệu lực
3080/QĐ-UBND 05/11/2020 Đang có hiệu lực
2568 /QĐ-UBND 18/09/2020 Đang có hiệu lực
1213 /QĐ-UBND 29/04/2020 Đang có hiệu lực
1164/QĐ-UBND 22/04/2020 Đang có hiệu lực
2248/QĐ-UBND 12/07/2019 Đang có hiệu lực
2155/QĐ-UBND 04/07/2019 Đang có hiệu lực
  • Phòng chống đau mắt đỏ
  • Phòng chống bệnh Tay - chân - miệng