Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 260 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
1478/QLD-MP (dinh chi luu hanh, thu hoi MP) 21/05/2024 Đang có hiệu lực
1477/QLD-MP (dinh chi luu hanh thu hoi MP) 21/05/2024 Đang có hiệu lực
1310/QLD-CL (thu hoi thuoc vp) 08/05/2024 Đang có hiệu lực
1173/QLD-MP (dinh chi luu hanh thu hoi tieu huy MP) 15/04/2024 Đang có hiệu lực
1096/QLD-MP (dinh chi luu hanh, thu hoi, tieu huy MP khong dat TCCL) 09/04/2024 Đang có hiệu lực
228/QD-QLD (thu hoi so tiep nhan CBMP) 09/04/2024 Đang có hiệu lực
844/QLD-MP (dinh chi luu hanh, thu hoi MP khong dat TCCL) 20/03/2024 Đang có hiệu lực
657/QLD-MP (Dinh chi luu hanh, thu hoi, tieu huy my pham) 04/03/2024 Đang có hiệu lực
627/QLD-CL (Thu hoi thuoc VPCL) 28/02/2024 Đang có hiệu lực
QĐ 201/QĐ-TTg 27/02/2024 Đang có hiệu lực
  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam